AMPASOFT

Des del curs passat, per a la consulta i gestió de tots els serveis i activitats, l’AFA fa servir l’aplicació AMPASOFT (inscripció com a famílies sòcies de l’AFA, a les extraescolars i al servei d’acollida, gestió dels cobraments de tots els serveis, etc.)

Per a inscriure’s com a famílies sòcies de l’AFA o per utilitzar qualsevol dels serveis que ofereix l’AFA serà imprescindible registrar-se a AMPASOFT, una eina que facilitarà la gestió dels serveis i la comunicació amb les famílies.

https://afagranes.ampasoft.net