Casal de Nadal al Granés

Des de l’AMPA i gestionat per Temps Teu, oferim el servei de casal per les famílies que ho necessiteu. Hi ha horari de matí i/o tarda, servei de menjador i d’acollida. 

I és obert a totes els nens i nenes de Cardedeu i rodalies!

Els nens i nenes podran portar a terme diverses activitats lúdiques i creatives, i compartir amb els seus companys una estona agradable de lleure.

Creiem en el joc lliure on podem treballarl’espontaneïtat, les relacions socials i l’autonomia amb un objectiu principal: fomentar un desenvolupament integral de l’alumne. També proposarem diferents activitats dirigides i classificades segons l’edat i per temàtiques on els infants podran adquirir eines per desenvolupar l’empatia, la solidaritat, elrespecte pels torns, etc. Tant les activitats més creatives i lliures, com les relacionades amb jocs dirigits, els organitzarem segons el nombre de nens i nenes apuntades i segons les seves edats. Per tant, un cop sabem el nombre d’alumnes inscrits acabarem d’elaborar la taula d’activitats i els horaris fent-la arribar a totes les famílies apuntades al casal.

Els seguiments dels beneficis psicopedagògics els reflectirem en fitxes de seguiment per valorar i millorarles activitats realitzades.

El casal, proposat conjuntament ambl’equip Directiu de l’escola Dolors Granés, l’AMPA i Temps Teu, és obert a totsels nens i totes les nenes de Cardedeu.

Pos descarregar-te el full d’incripció AQUÍ

Pos descarregar-te tota la informació AQUÍ