A CARDEDEU SOM ESCOLA PÚBLICA!

En època de preinscripcions, des de l’AFA del Granés, us volem recordar, un any més, per què defensem el model 100 % escola pública a Cardedeu.

Que a Cardedeu totes les escoles i els instituts siguin públics evita la segregació, assegura la igualtat d’oportunitats per a tots els nostres infants i enforteix la cohesió social, perquè tot tipus de famílies compartim l’escola dels nostres fills i filles.

1. Sabem que millora el rendiment educatiu global de tots els infants del poble. A Cardedeu no hi ha resultats molt diferents de nivell acadèmic, ni entre escoles ni entre instituts. Com als països del nord d’Europa que tenen una xarxa d’escola gairebé 100 % pública.

2. Sabem que afavoreix a tots alumnes perquè les diferències dins l’aula fan que la qualitat educativa sigui més alta i els resultats acadèmics també. El països que milloren més els seus resultats a PISA són aquells que han aconseguit fer les seves escoles més inclusives. Això, a més, atorga a totes i a tots els alumnes la possibilitat de desenvolupar les competències bàsiques per viure en una societat diversa on les diferències no són font de problema sinó d’oportunitats per a ser millors.

3. L’educació 100 % pública permet que totes les escoles del poble col·laborin i no competeixin, per assegurar una educació de qualitat per a tots els nostres infants i joves. Massa sovint la competició entre centres passa per millors instal·lacions i grans projectes, però el que realment necessitem és invertir en la millora del sistema educatiu, i per això ens cal col·laborar i fer xarxa. El Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu permet aconseguir-ho.

4. Sabem que el fet que a Cardedeu l’educació sigui pública millora l’economia de la població perquè redueix l’abandonament escolar i assegura oportunitats d’aprenentatge per a tots els joves de la vila. I, a nivell global, superar la segregació escolar és una de les prioritats per l’educació a Catalunya, avui. Les escoles no poden ser desiguals perquè això dificulta l’avenç social i econòmic general d’un país.

L’escola ha de ser per a totes i tots, pública, inclusiva i de qualitat. Sinó no és una escola.

Alegre, M.A. (2017). Polítiques de tria i assignació d’escola: quins efectes tenen sobre la segregació escolar?

Bonal, X., Cuevas, J. (2019). Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat.

Llei d’Engel. (2018, 22 de gener). El rendiment escolar: qüestió de pedagogia o de qui són els teus companys?

Síndic de Greuges de Catalunya. (2016). La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització.

González Balletbò, I. (2015, 12 de març). La tria d’escola… finançada públicament. El diari de l’educació.