Divendres 7 de maig: REVOLTA ESCOLAR

La @RevoltaEscolar ja té data a Cardedeu!

Divendres 7 de maig 16:30h

Més seguretat, més salut, més espais ciclables, més entorns escolars segurs, menys cotxes i menys infraccions, menys soroll, menys contaminació…

Amb la participació de les AFA’s de totes les escoles!

Podeu aportar les vostres idees unint-vos al fòrum de A Cardedeu en bici i a peu.