ELECCIONS A LA JUNTA DE L’AFA

Els Estatuts de l’Associació de Famílies de l’escola Ramon Macip-Dolors Granés estableixen un termini de 2 anys per realitzar el procés electoral de renovació o reelecció dels membres de la Junta Directiva de l’Associació.
Aquests dos anys es van complir durant la pandèmia i l’actual Junta vam decidir posposar les eleccions.

El dijous 27 d’abril de 2023 se celebraran les pròximes eleccions a la Junta de l’AFA.

CALENDARI DEL PROCÉS D’ELECCIONS

  • Fins al 14 d’abril de 2023: Presentació de candidatures
  • Del 17 al 25 d’abril de 2023: Publicació de les llistes definitives amb les candidatures i presentació dels candidats
  • 27 d’abril de 2023: Eleccions Junta de l’AFA

COM PUC VOTAR

Les llistes candidates es publicaran pels canals habituals (web de l’AFA, plafons de l’escola i correu electrònic) a partir del 17 d’abril.

Només podrà votar un membre per cada família sòcia de l’AFA. Per poder votar cal estar al corrent del pagament de la quota de socis, així com de qualsevol de les activitats que gestiona l’AFA.

QUI POT PRESENTAR-SE?

Poden presentar-se aquells membres socis de l’AFA que estiguin donats d’alta en el moment de la convocatòria de les eleccions i que estiguin al corrent de pagament de les quotes i de les activitats gestionades per l’Associació.

COM HAN DE SER LES CANDIDATURES I COM PRESENTAR-LES?

Són candidatures tancades, formades per socis que decideixen presentar-se com a grup. Cada candidatura ha d’estar formada per un mínim de 4 persones i s’haurà d’especificar quin càrrec n’assumirà cadascuna (Presidència, Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria).

Cal presentar les candidatures abans del divendres 14 d’abril. No s’acceptaran propostes passada la data.
Podeu enviar un correu electrònic a afagranes@gmail.com, amb un document on presenteu el programa amb els objectius a assolir durant el mandat, i la següent informació: noms i cognoms, DNI, dades de contacte (telèfon, correu electrònic i fotografia) de cada membre que us presenteu per formar la nova Junta de l’AFA. També podeu presentar la candidatura a l’oficina de l’AFA o deixar-la a la bústia del despatx de l’AFA.

Els candidats podreu difondre la vostra candidatura fins a dos dies abans de les eleccions.

En cas que només es presentés una candidatura, aquesta quedarà proclamada com a Junta Directiva de forma automàtica el dia de l’assemblea. Si no es presenta cap candidatura, es renovarà automàticament la Junta Directiva actual.

La proclamació de la nova candidatura escollida es farà pública a través d’un post al nostre web i d’un missatge de correu electrònic el dia posterior a les eleccions.